Historie Enka Mannenkoor Ede

De eerste 40 jaren van het EME.
(met dank aan www.enka-ede.com)

In het herfstnummer van de "Spindop" uitgaven van 1964 stond uitgebreide informatie over het Enka's Mannenkoor Ede (EME) en wel over de eerste 40 jaar van het koor: 1925-1965. Zoals het meestal gaat, begint het klein en eenvoudig. Als dan echter de voedingsbodem goed is, in dit geval de behoefte aan groepsgewijs zingen, dan kan uit een simpel gebeuren iets groots ontstaan. Zo ging dat ook met het koor.
koor 1965
EME in het jubileumjaar 1965

De toenmalige beheerder van de Reehorst, de heer Karel Laurens, die ook werknemer bij Enka was, richtte in 1925 een dubbel mannenkwartet op. Al binnen het jaar was het kwartet een mannenkoor geworden met de heer Post als voorzitter. De heer J.F. van Zutphen, een zeer muzikale man uit Wageningen, werd dirigent. Als bekwaam zangpedagoog en zelf een geschoold cellist bij de toenmalige 'Arnhemse Orkestvereniging', haalde hij al het mogelijke uit het koor, dat latent aanwezig was. Hij gaf het koor allure.EME uit volle borst
Al in 1935, dus 10 jaar na de oprichting, organiseerde het koor een concours in Ede, waaraan maar liefst 47 verenigingen deelnamen, bestaande uit ca. 2000 mannen en vrouwen. Een ongekend groot festival voor het dorp Ede. Enka's mannenkoor werd Ede's cultuurbezit. Het koor bestond in die jaren uitsluitend uit Enka-werknemers. Dat veranderde in de verschrikkelijke crisisjaren. Ook koorleden hoorden bij de ontslagenen en zij meenden dat ze dan niet meer bij het koor hoorden. Dat misverstand werd al snel uit de weg geruimd en zij bleven als ex-werknemers lid van het koor. Op die manier kregen zij een minder moeilijke periode.

Tijdens de oorlogsjaren ging het ook mis. De "Kultuurkamer" stelde onaanvaardbare eisen aan het koor. Dit leidde ertoe dat het koor in 1942 in ruste ging. Direct na de oorlog kon weer vrijuit gezongen worden.

collage 1 collage 2
collage 3
collage 4
Fotocollage EME, wie is wie?

In 1947, kort na de Tweede Wereldoorlog, nam de dirigent, de heer Van Zutphen, afscheid. Hij droeg de dirigeerstok over aan Jan Coljé. De heer Coljé was echter nog niet helemaal beschikbaar. De heer Albert Pijl, ook een muzikale man, nam het dirigentschap tijdelijk over tot de heer Coljé in 1951 beschikbaar kwam. Vanaf dat moment kwam er voor het koor een ongekende bloeiperiode. Hij voerde het koor naar de uitvoeringen van klassieke werken. Fragmenten uit de operaliteratuur werden hoogtepunten van elk concert.
Knipsel mbt dirigent Jan Coljé

Verscheidene bekende operazangers werkten aan de uitvoeringen mee. Het aantal zangers telde in die jaren ca. 80.
Koor en dirigent uit de beginjaren
Koor en dirigent uit de beginjaren.

Herman KrebbersHet koor had een groot aantal vrienden en vriendinnen in de omgeving, maar ook ver in den lande. Een zeer bekend solist is de heer Herman Krebbers, die ook het koor een warm hart toedraagt.

Ook bekende pianisten uit die tijd, de heren Henk Gort, Joop Stringa en Jan Sinning. Zij verleenden het koor medewerking bij de officiële concerten. Sopranen uit die tijd waren Koosje Zomer, de dames Top en Wolfs. Wij zijn ervan overtuigd dat we hiermee niet alle namen genoemd hebben, die een belangrijke plaats hadden bij de uitvoeringen. Enka's mannenkoor had een vaste plaats in het hart van de Edese gemeenschap gekregen en daarbuiten is de reputatie gevestigd, dus het koor was één van de besten van ons land. Het is klein begonnen en het is uitgegroeid tot iets moois.
25 jarig bestaan
25 jarig bestaan
30 januari 1950, het 25 jarig bestaan van het EME.

Het is onmogelijk alle concerten waar het koor aan deelnam te noemen. Enkele, zonder de andere tekort te doen, willen we toch aanhalen:

* In de "Koningsburg" in Krefeld gaf het koor in 1957 een klinkend concert, dat geleid heeft tot hechte banden met het Krefelder Mannenkoor.

* Ook een werkbezoek in 1960 van de toenmalige koningin Juliana aan Ede werd o.a. opgeluisterd in "De Arbeidszorg" door een prachtig liederenprogramma. De heer Coljé met koor mocht toen het genoegen smaken aan Hare Majesteit te worden voorgesteld.

Publiek tijdens concert* Geroemd werden ook de concerten, die gegeven zijn voor charitatieve doelen. Het koor en de leiding stelden zich belangeloos ter beschikking voor liefdadige concerten en veel geld is door hun zangkunst terecht gekomen bij de minderbedeelden in de samenleving.Voormalig bestuur (zie onderschrift)* Bij het 40-jarig bestaan op 6 februari 1965 hield het koor een stijlvolle receptie in "De blijde Wereld"te Lunteren met tot slot een zeer geslaagde feestavond. Veel directieleden van de toenmalige AKU waren toen aanwezig.

 

 

Op de foto van links naar rechts: D. v reeuwijk, voorzitter; W. Scholten, 2e voorzitter; C.E. Geldhof, secretaris; N. Boot, penningmeester; Jan Coljé; P. Pik, 2e penningmeester; Jan van Reemst, commissaris algemene zaken; E.R. Kiers, 2e secretaris; A. v. Aggelen, bibliothecaris (J. de Jong, materiaalbeheerder en erebestuurslid Joh. Onderstal ontbreken op de foto).

Dirigent en burgemeester
Knipsel EME 40 jarig jubileum

In de sprong naar het heden, na 1965 is er veel gebeurd, o.a. de naamsveranderingen van "ENKA" naar "AKU" en later naar "ENKA Glanzstoff", maar het "Enka Mannenkoor Ede" mocht zijn naam behouden.

 

Terug naar boven

design by RA