Website Contactinformatie,
Aansprakelijkheid en Rechten

Contact Webbeheerder

Voor informatie en vragen ten behoeve van de website beheerder (webmaster) kunt u uw e-mail sturen naar
webbeheer@enkamannenkoorede.nl
Ten aanzien van de redaktionele inhoud kunt u uw e-mail sturen naar
geertmoorman@kpnmail.nl .

Aansprakelijkheid

De web-redactie van "Enka Mannenkoor Ede" besteedt grote zorg aan de juistheid en actualiteit van de informatie op haar site. Zij kan echter niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie en kan daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die op deze website verstrekt wordt.
Gebruik van enige informatie verkregen via deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op eventuele onjuistheden, zullen wij trachten deze zo goed en snel als mogelijk te verbeteren.
Bovendien kan de redactie geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan door kennisneming van de inhoud of door verleende diensten.
De website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar externe sites, die buiten het domein van deze site liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van deze site. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe sites of bronnen.

Copyright

Verzoeken om materiaal van deze site voor niet-commerciƫle doeleinden te gebruiken zullen in de regel worden toegestaan. Aan toestemming terzake zullen in de regel wel de voorwaarden worden verbonden dat recht wordt gedaan aan de context van het materiaal en dat deze website als bron vermeld wordt. Het is de bezoeker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site voor commerciƫle doeleinden te vermenigvuldigen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, in welke vorm dan ook.

Gebruik persoonsgegevens

"Enka Mannenkoor Ede" gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het daarbijbehorende doel. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van deze site is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing.

 

Terug naar boven

design by RA